οὔπω


οὔπω
ещё не

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "οὔπω" в других словарях:

 • οὔπω — not yet indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὕπω — οὔπω not yet indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ούπω — (Α οὔπω και οὔ πω και ιων. τ. οὔκω) επίρρ. όχι ακόμη, ακόμη δεν νεοελλ. φρ. α) «ούπω καιρός» δεν είναι ακόμη ο καιρός β) «όσον ούπω» βλ. οσονούπω αρχ. (χρησιμοποιείται ως επιτ. αρνήσεως) με κανέναν τρόπο, διόλου …   Dictionary of Greek

 • Οὔπω πᾶν ἐίρητο ἔπος, ὅτι ἂρ ἤλυθον αὐτοί. — См. Помяни волка, а волк из колка …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • κοὔπω — οὔπω , οὔπω not yet indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὔκω — οὔπω not yet ionic (indeclform adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Hermanos de Jesús — Los hermanos de Jesús de Nazaret son mencionados en algunos pasajes del Nuevo Testamento, y, especialmente, en los evangelios canónicos (en concreto, 2 veces en el Evangelio de Mateo, 2 en el Evangelio de Marcos, 1 en el Evangelio de Lucas y 2 en …   Wikipedia Español

 • οσονούπω — και όσον ούπω (Α ὁσονούπω) επίρρ. εντός ολίγου, όπου νά ναι. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὅσον, ουδ. τής αντων. ὅσος + επίρρ. οὔπω] …   Dictionary of Greek

 • еще — диал. ощо, ищо (Лескин, KSchlBeitr. 6, 155), др. русск. още, укр. ще, єще, блр. аще, ст. слав. ѥште ἔτι, οὔπω, болг. още, йоще, сербохорв. jо̏ште, jо̏ш, словен. jošče, još, стар. ješče, чеш. ještě, стар. ješče, слвц. ešte, польск. jeszcze, в.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • уже — I уже ср. р. веревка , церк., ужище, ужица – то же, с. в. р., вост. русск., др. русск. уже веревка; цепь , ст. слав. ѫже σχοινίον, ἅλυσις (Супр.), болг. въже веревка , сербохорв. уже, род. п. ужета, yжа – то же, словен. vо̣̑žе ср. р. канат ,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Codex Bezae — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 05 A sample of the Greek text from the Codex Bezae …   Wikipedia